Witamy na stronie Konik Polski

Strona ”konikpolski.info” jest inicjatywą “Stadniny Izery”– hodowli zachowawczej konika polskiego z Dolnego Śląska.

Zainteresowanie konikiem polskim w ciągu ostatnich lat bardzo wzrosło.
Konik polski jest  coraz częściej wykorzystywany do wypasania na cennych przyrodniczo terenach chronionych, które nie powinny zarastać lasem. Zwiększa się również zainteresowanie konikiem polskim jako koniem ogólno użytkowym, wykorzystywanym zarówno pod siodłem, jak i w zaprzęgu.
Ponieważ konik polski od stosunkowo krótkiego czasu jest zwierzęciem udomowionym, w jego populacji zachowało się wiele cech dzikich europejskich koni. Z tego względu koniki polskie są interesujące jako rezerwa genetyczna dla innych ras koni.

Od momentu kiedy prof. Vetulani rozpoczął systematyczną hodowlę konika polskiego w roku 1936, pojawiło sie wiele publikacji na temat tej rasy, przede wszystkim w języku polskim.
Jednakże również i za granicą wydaje się regularnie publikacje na temat koników, w językach holenderskim, angielskim i niemieckim.
Duża część publikacji jest raczej niedostępna dla szerszej publiczności, ponieważ wydawane są często w małych nakładach w specjalistycznych wydawnictwach czy czasopismach lub leżą w archiwach naukowych.

Na stronie ”konikpolski.info” chcielibyśmy gromadzić i udostępniać publikacje, artykuły z czasopism, oraz wszelkie inne informacje na temat koników polskich, dotyczące między innymi hodowli, chowu, żywienia, zdrowia itp.

Strona będzie funkcjonowała w językach: polskim, angielskim, niemieckim i holenderskim.
W przyszłości chcielibyśmy również już istniejące publikacje/arytkuły tłumaczyć z języka polskiego na angielski, niemiecki i holenderski, a artykuły w obcych językach na polski.