Bloedlijnen

Uit de inschrijvingen van de Koniks in de successievelijke volumes van het Stamboek blijkt dat  het aantal paarden groeit. Tegelijkertijd blijk uit een analyse van de inschrijvingen dat slechts een deel van de populatie van 35 vrouwelijke bloedlijnen en 6 mannelijke bloedlijnen van Koniks voldoende actief is om de afzonderlijke bloedlijnen levensvatbaar te doen blijven.
Van de mannelijke bloedlijnen zijn Liliput en Glejt de kleinste, maar wel actief.
Van de 35 vrouwelijke bloedlijnen zijn er slechts 16 nog actief, de rest is uitgestorven.
Van die 16 bloedlijnen tonen slechts zes bloedlijnen voldoende progressie.  
Dit zijn de lijnen, Liliputka I, Karolka,  Zaza, Urszulka, Tarpanka I, Traszka .
De andere negen bloedlijnen vertoont een minimale progressie of stagnatie.
Dit zijn de lijnen,Tygryska, Popielica, Wola, Białka, Ponętna, Misia II, Dzina I, Tunguska, Bona, Geneza).
De meest met uitsterven bedreigde lijnen zijn, Bona, Ponętna,  Geneza, Misia II, Popielica, Dzina I en Białka.

Het vergelijken van hengsten en merries van de afzonderlijke genealogische bloedlijnen toont duidelijk hoe ongelijkmatig de verspreiding per lijn is, en deze situatie  heeft invloed op een voldoende genetische verscheidenheid van de hedendaagse Konik Polski populatie.

Actieve vrouwelijke bloedlijnen van groot tot klein ( situatie in 31.12.2006).
Liliputka I
Karolka
Zaza
Urszulka
Tarpanka I
Traszka
Tygryska
Tunguska
Wola
Geneza
Dzina I
Popielica
Białka
Misia II
Ponętna
Bona

Actieve mannelijke bloedlijnen van groot tot klein ( situatie in 31.12.2006).
Wicek
Goraj
Chochlik
Myszak
Glejt I
Liliput

bronnen:

“Genealogische Tabellen van Konik Polski” auteur Prof.Dr. Zbigniew Jaworski
“Bescherming programma van de genetische  voorraden van het Konik Polski ras”  
auteurs  Prof. Dr. Zbigniew Jaworski, Dr. Iwona Tomczyk-Wrona